Groepen

samen zijn 

Iedereen is uniek in zijn of haar eigen kracht. Ieder van ons draagt een op eigen wijsheid gebaseerde geneeskrachtige code in zichzelf. Door bij elkaar te komen en je unieke krachtcode in te zetten, creëer je een bedding, een krachtveld, een trampoline.

Door bij elkaar te komen wordt zichtbaar wat jouw kracht, jouw kernkwaliteit is. Diep vanbinnen weet je het, maar het mag zich verdiepen en verstevigen.

Door samen te zijn in de vorm van yoga, dans, muziek en deelrondes, is er een samengebalde focus, een afstemming van zijnskracht en daarmee ondersteunen we elkaar, onszelf en onze omgeving.

Dit doen we aan de hand van thema’s of onderwerpen die universeel zijn of juist heel persoonlijk van aard. In ieder geval wat zich in je leven afspeelt, binnen jouw directe ervaring en belevingswereld.

Fysieke, mentale en emotionele welzijnsbevordering door in kleine groepen samen te komen. Luisteren, koesteren. Het leven vieren.

Zie de agenda voor data.