Eigenwijs Gezond Zijn

Wat achter ons ligt en wat voor ons ligt, is niets vergeleken met wat in ons ligt.

Je wilt gelukkig zijn, jezelf zijn en gezond zijn. Op dit moment ervaar je disbalans. Hoe ga je te werk?

De zoektocht die begint is als een avontuur. Er zijn zoveel wegen te bewandelen, maar welke weg is voor jou de juiste? Om daar achter te komen en je bij te begeleiden is eigenwijs gezond zijn ontstaan.

Ik ben deze weg zelf gegaan. Je kunt de weg van eigenwijs gezond zijn zien als een bewegwijzering en innerlijk kompas.

Gelukkig zijn heeft alles te maken met hoe je je voelt over jezelf en je leven. Wat maakt dat jij je voelt zoals je je voelt, dat je denkt wat je denkt en hoe je lichaam functioneert? Er is continue informatie afkomstig van buitenaf die je beïnvloedt. Denk hierbij o.a. aan opvoeding, scholing, media, maatschappelijke en culturele normen en waarden.

Die beïnvloeding van buitenaf heeft je gevormd en heeft je geleerd om het buiten jezelf te zoeken. Je bent immers groot geworden door te luisteren naar anderen. Maar er komt een moment in je leven dat je voor jezelf moet gaan denken, voelen en handelen. En dat je leert vertrouwen op jezelf. Hoe? Door jezelf te leren kennen.

goedewaagen-5028-1888-8

Zo begint iedere reis met een eerste stap met dat wat er nu is.

Je bent op weg naar jezelf en wat kom je tegen op de weg ernaar toe. Je kunt niets overslaan. Alles is van belang.

Wat houdt coaching in?

  • Stap 1. Aandacht en betrokkenheid bij je eigen situatie. Wat houdt je bezig, waar loop je tegenaan? Dat gaan we belichten en fine tunen. We krijgen helder wat de kern is van je niet gelukkig voelen.
  • Stap 2. Je motieven en drijfveren leren kennen die de kern van je ongelukkig voelen in stand houden. Je bestaat uit meerdere zelven, met name uit 2. Je persoonlijkheid(1). Dat is de jij die een uniek karakter heeft met zijn of haar eigenaardigheden, wensen en verlangens.  Je persoonlijkheid goed leren kennen is als leren kaartlezen: Niet altijd even leuk, maar onmisbaar om je weg te vinden naar je bestemming: je ware zelf (2)die in je hart woont. Ik help je met navigeren door dit rijke innerlijke landschap.
  • Stap 3. Je hart leren kennen en de weg naar jezelf, geluk en gezondheid (her)vinden. Je hart wordt alleen gekend door jou, maar ik kan je begeleiden op de weg naar haar toe en ik kan als tolk optreden. Je zult merken dat de taal van je hart een andere is dan je gewend was.