Quantum genezing

Quantum genezing vraagt je om een duik in het diepe te nemen. Om voorbij het bekende te gaan. Om bereid te zijn alles te herzien wat je ooit hebt gedacht en gevoeld. Alles.

Als je je in het quantum veld gaat begeven met je bewustzijn en je zelfgenezing wilt beoefenen beweeg je naar een ander niveau van de werkelijkheid. Een werkelijkheid met oneindige mogelijkheden en ongekende krachten.

Het verschil tussen de klassieke wetenschap en de quantum fysica, is dat de een deterministisch is, dat wil zeggen, alles heeft een oorzaak en een vastgesteld gevolg en bij quantum fysica is dat niet zo, integendeel, niets staat vast. Quantum fysica toont ons dat we leven in een holografisch universum en dat onze realiteit zich holografisch gedraagt. Dat wil zeggen dat we leven in een grote bubbel gevuld met informatie, met data van het hologram. Wij bestaan uit informatie. In het hologram ligt heel veel ingebed, allerlei vastgelegde opties, wegen, ook scripts en scenario’s die we dienen te volgen zodat we niet vanuit vrijheid leven, maar vanuit zogenaamde voorbestemming. En het laat zich geleiden op de taal van emotie. Onze emoties bepalen voor een groot deel hoe wij onze realiteit ervaren. En ons lichaam reageert op onze emoties. En daar kunnen verstoringen in de vorm van ziektes uit voortkomen.

Quantum genezing gaat over je emoties bevrijden uit de beperkende en dempende kaders van het deterministische denken. En dat je uit de loop van herhalende patronen en vastgeroeste conditioneringen stapt. Zodat je weer een open zone, een open ruimte in jezelf kan betreden waar alle mogelijkheden nog en weer voor handen zijn. Een quantum sprong maken. En de realiteit waar jij in leeft, jouw levensveld, reageert daar onmiddellijk op. Je wordt als het ware de bewuste creator van je leven in plaats van dat jij onbewust de scripts en scenario’s leeft die verpakt zijn in het hologram waar je vanuit emotionele verslaving, conditionering en trauma normaliter op leeft.

Uit je trauma en emotionele verslavingen stappen en kiezen voor hoe jij je leven wilt vormgeven en beleven is minder moeilijk dan het lijkt. Wat het belangrijkste is, is je hart meer en meer naar voren halen in jezelf en je wezen voorrang geven. Met je wezen bedoel ik dat wat je echt voelt en wie je echt bent en waar je echt voor staat. Zonder angst of rem.

We hebben een persoonlijkheid die is gevormd door opvoeding, ervaringen en voorouderlijke informatie en die persoon die we ervaren, die denkt vooral heel veel.

We zijn veel meer dan ons denken. Wij zijn diep voelende wezens met een heel eigen taal en trilling van gevoel, emotie en creatie kracht.

Je bent een ongekend krachtig wezen met vermogens en capaciteiten waar je geen idee van hebt. En die zitten allemaal verstopt in je hartcentrum. Of misschien weet je dat al wel, maar kan je ze nog veel meer uitbouwen in jezelf en je dagelijkse leven.

Kijk bij persoonlijke sessie hoe ik je daarin kan begeleiden.